Desde esta sección nos encargaremos de manteneros informados y de ofertaros todos las oportunidades relacionadas con empleo y emprendizaje procedentes de programas europeos. Si estuvieses interesado en acceder a alguno de ellos no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaríamos a que te apuntases y a gestionarlo.

YOUTH EXCHANGES kudeatzeko agiria

Certificado para gestionar YOUTH EXCHANGES

Erasmus +eko gazte trukaketak kudeatzeko gaitasuna erakusten duen agiria jaso dugu.

Gazte bazara, eta Europan zehar bidaiatzeko intersa baldinbadaukazu jarri gurekin harremanetan eta lagunduko zaitugu leku eta proiektu aproposak bilatzen. Kudeaketa guztia, gure esku!

Hemos recibido el certificado de capacitación de gestión de intercambios juveniles de Erasmus+. Si estas interesado en viajar a Europa, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a buscar tanto el lugar como el proyecto que más te gusten. toda la gestión corre por nuestra cuenta!

GAZTEEN ARLOKO SORMENERAKO ELKARKETAK / ASOCIACIONES PARA LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD

Ezohiko deialdia, 2. Funtsezko Ekintzaren (KA2) esparruan: elkarte estrategikoak, COVID-19k eragindako egoerari erantzuteko.

Ikaskuntza informala eta ez-formala eta gazteen lana (gazteen lan digitala barne) sustatzen duten jarduerak, kultura- eta sormen-osagaiekin, belaunaldi gazteei eta profesionalei gaitasunak eta gaitasunak eskuratzen laguntzeko.

Deialdi hau hezkuntzaren, prestakuntzaren eta gazteriaren edozein arlotako edo beste sektore sozioekonomiko batzuetako edozein erakunde aktibori irekita dago, bai eta hainbat arlotan zeharkako jarduerak egiten dituzten erakundeei ere (adibidez, tokiko eta eskualdeko agintariak, aintzatespen- eta baliozkotze-zentroak, orientazio-zentroak, kultura-erakundeak, etab.). Finantzaketa jasotzeko, proiektuek trebetasunak eta inklusioa garatzea izan behar dute lehentasun, sormenaren eta arteen bidez.

Convocatoria extraordinaria, en el marco de la Acción clave 2 (KA2): ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS COMO RESPUESTA A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA COVID-19.

Actividades que fomenten el aprendizaje informal y no formal y al trabajo de los jóvenes (incluido el trabajo digital de los jóvenes) con un componente cultural y creativo para ayudar a las jóvenes generaciones y a los profesionales a adquirir aptitudes y competencias.

Esta convocatoria está abierta a cualquier tipo de organización activa en cualquier campo de la educación, la formación y la juventud u otros sectores socioeconómicos, así como a las organizaciones que llevan a cabo actividades transversales en diferentes ámbitos (por ejemplo, autoridades locales y regionales, centros de reconocimiento y validación, centros de orientación, organizaciones culturales, etc.). Para recibir financiación, los proyectos deben abordar como prioridad el desarrollo de habilidades e inclusión a través de la creatividad y las artes.

EUSKO JAURLARITZAKO GAZTE TRUKAKETAK EUROPAN ZEHAR / INTERCAMBIOS JUVENILES EUROPEOS DEL GOBIERNO VASCO

A BERANGO LAB nos han concedido el programa de intercambios juveniles del Gobierno Vasco para realizar a lo largo del 2020.
En breves os contaremos como lo estamos planeando y que actividades vamos a ofreceros.
Ante cualquier interés o duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Berango LABi Eusko Jaurlaritzaren gazte-trukeen programa eman digute, 2020an zehar egiteko.
Labur-labur azalduko dizuegu nola planeatzen ari garen eta zer jarduera eskainiko dizkizuegun.
Edozein interes edo zalantza izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan.

EKINTZA ERALDATZAILEEN EUROPAKO ZERRENDA

LISTADO EUROPEO DE ACCIONES TRANSFORMADORAS

Pasa den astean hiri jasangarrien Europako zerrendan sartu ginela iragarri genuen. Orain, harru gaude gure proiektua "BERANGO LAB" plataforma honetako ekintza eraldatzaileen Europako zerrendan onartuta izateaz. Horrela, 2020ko ekintza eraldatzaileen lehiaketan parte hartzen dugu. 

Iraunkortasunaren Europako saria ICLEI - Jasangarritasunerako tokiko gobernuek, Euskadik eta Aalborg hiriak (Danimarka) batera antolatu dute, eta Eskualdeen Europako Batzordearen eta Europako Inbertsio Bankuaren laguntzarekin, gizarte zibileko hiri, eskualde edo erakunde bati ematen zaio. Euskal Adierazpenean deskribatzen diren 15 bideak ezartzen ditu, bere komunitatearen eraldaketa soziokulturala, sozio-ekonomikoa eta teknologikoa eragiteko.

La semana pasada anunciamos que habíamos apoyado la Declaración Vasca y que formábamos parte la Plataforma europea de ciudades sostenibles. Ahora, estamos orgullos de que nuestro proyecto "BERANGO LAB" haya sido incluido en el listado europeo de acciones transformadores. De esta manera, concursaremos en el Premio 2020 de acciones transformadoras. 

El Premio Europeo a la Sostenibilidad está organizado conjuntamente por ICLEI -Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Euskadi y la ciudad de Alboorg (Dinamarca), y se otroga a una ciudad, región u organización de la sociedad civil con el apoyo de la Comisión Europea de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones. Establece las 15 formas descritas en la Declaración Vasca para influir en la transformación sociocultural, socioeconómica y tecnológica de su comunidad.

HIRI JASANGARRIEN EUROPAKO PLATAFORMA - EUSKAL ADIERAZPENA

PLATAFORMA EUROPEA DE CIUDADES SOSTENIBLES - LA DECLARACIÓN VASCA

Gizarteka elkarteak Hiri Jasangarrien Europako plataforman egoteko Euskal Adierazpena sinatu egin du. Beraz, nazioarteko sare honetan parte hartzen du, gure gizartea inklusiboagoa eta iraunkorragoa izan dadin eta pertsona guztiek beren baliabideak benetan eskura ditzaten, ingurumenari kalterik egin gabe.

Horretarako, BERANGO LAB proiektua aurkeztu egin du, ekintza eraldatzaileen serrendan sar dadin. Horrela, europa osoko erakundeekin harreman berriak sortu ahal izango ditugu, gure lurraldean proiektu berriak garatu edo gurea esportatu ahal izateko.

Gizarteka Elkartea ha firmado La Declaración Vasca de la Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles. Así, forma parte de esta  red  internacional, para que nuestra sociedad sea más inclusiva y sostenible y todas las personas tengan un acceso real a sus recursos, sin dañar el medio ambiente.

Para ello, ha presentado su proyecto BERANGO LAB, para formar parte del listado de acciones transformadoras. De esta manera, podrá establecer nuevas relaciones con entidades de cualquier lugar de Europa, y así desarrollar nuevos proyectos en nuestro territorio o poder exportar el nuestro.

“CONNECT & ENGAGE: Boosting the political participation of young migrants in Europe”

Dagoeneko bukatu dugu "Connect & Engage: Boosting the Political of Young Migrants in Europe" formakuntza. 35 parte hartzaile. 15 herrialde desberdinak. Parte hartze presentziala eta digitalari buruzko hausnarketa onak egin ditugunak!

Ya hemos dado por terminada la formación "Connect & Engage: Boosting the Political Participation of Young Migrants in Europe". 35 participantes. 15 países. Hemos desarrollado muy buenas reflexiones sobre participación y participación digital.

“CONNECT & ENGAGE: Boosting the political participation of young migrants in Europe”

Maiatzean egingo dugu Erasmus+ Portugaleko Gazteen Agentzia Nazionalak antolatutako ikastaro hau.

Ikastaroaren helburua da gazteriaren arloko langileei, gazte-liderrei eta proiektuen koordinatzaileei ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak lortzea, aurrekari migratzaileak dituzten gazte migratzaile eta gazteen parte-hartze politiko eta zibikoa arrakastaz areagotzeko gazteen partaidetzarako eta erabakiak hartzeko hainbat egitura, espazio eta mekanismotan, lineako hainbat tresna, baliabide, praktika eta plataforma erabiliz. "

En mayo vamos a realizar este curso organizado por la Agencia Portuguesa Nacional de juvetud.

El curso tiene como objetivo permitir a los trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y coordinadores de proyectos obtener conocimientos, habilidades y actitudes para aumentar con éxito la participación política y cívica de jóvenes migrantes y jóvenes con antecedentes migrantes en diversas estructuras, espacios y mecanismos para la participación juvenil y en la toma de decisiones haciendo uso de varias herramientas, recursos, prácticas y plataformas en línea

SALTO YOUTH EUROPE.

Berango Labetik harro gaude SALTO YOUTH EUROPE elkarteaz parte hartzeaz.

SALTO-YOUTH gazteriaren arloan Europako lehentasunezko arloetan lan egiten duten zazpi Baliabide Zentrok osatutako sarea da.

Europako Batzordearen gaikuntza-estrategiaren barruan, SALTO-YOUTH erakundeak ikaskuntza ez-formaleko baliabideak eskaintzen dizkie gazte-langileei, liderrei eta gazte-erakundeei, gaikuntza- eta harreman-jarduerak antolakunde eta agentzia nazionalei laguntzeko, Europako Batzordearen Erasmus + programaren esparruan. Gazteen programa, Europako Elkartasun Kidegoa, eta haratago.

En BERANGO LAB estámos orgullosos de nunciar que formamos parte de la red de entidades de SALTO YOTUH EUROPE.

SALTO-YOUTH es una red de siete Centros de Recursos que trabajan en áreas prioritarias europeas dentro del campo de la juventud.

Como parte de la estrategia de capacitación de la Comisión Europea, SALTO-YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no formal para trabajadores juveniles y líderes y organizaciones juveniles, actividades de capacitación y contacto para apoyar a organizaciones y agencias nacionales (NA) en el marco del programa Erasmus + de la Comisión Europea. Programa juvenil, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y más allá.

Becas Global Training

Está abierto el plazo para solicitar las Becas Global Training 2019 (del 15 de Julio al 13 de Septiembre).

Se trata de unas becas en las que se ofrece la posibilidad a jóvenes estudiantes vascas y vascos para poder obtener un trabajo remunerado en el extranjero, en su ámbito de estudios, durante una estancia de 6 a 12 meses.

Las condiciones que hay que cumplir son las siguientes:

  • No tener 30 años cumplidos a 1 de enero de 2019. (Nacidos a partir de 1 de Enero de 1989).

  • Licenciatura, Diplomatura, Grado, Formación Profesional de Grado Superior o Estudios Superiores.

  • Tener vecindad administrativa en un municipio del País Vasco con al menos un año de vecindad ininterrumpida a 1 de enero de 2019.

  • No haber sido beneficiaria de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero superiores a 6 meses.

  • No estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

  • Contar con un nivel de inglés B1 (para Formación Profesional de Grado Superior) y nivel avanzado B2 (para titulados Universitarios). Se valorarán también conocimientos del idioma del país de destino. El nivel de idioma se podrá acreditar a lo largo del proceso de selección, mediante prueba oral y escrita que se realizará para aquellos que no cuenten con certificado actualizado que acredite su nivel.

  • Adecuarse al perfil requerido en la oferta de la beca a la que se inscriba.

Si estás interesado o necesitas orientación para solicitar una de estas becas no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

©2019 by BERANGO LAB. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now